PDA

View Full Version : Thông báo từ diễn đàn 1. Nội quy diễn đàn [Cập nhật: 15/01/2014]
 2. Cam Ranh Club tuyển Mod
 3. Quy định về tên chức danh thành viên diễn đàn
 4. Diễn đàn Cam Ranh Club chạy song song trên 4 tên miền
 5. Đóng góp hình ảnh đẹp về Cam Ranh
 6. [Quy định] - Các trường hợp và bài viết sẽ bị xóa & Ban nick
 7. Quy trình tuyển Mod trên Cam Ranh Club
 8. Chú ý: Trả lời câu hỏi ngẫu nhiên khi post bài viết
 9. Tiện ích set tin VIP và up tin lên TOP bằng SMS trên CamRanhClub
 10. Hướng dẫn sử dụng công cụ ghép hình khi đăng ký thành viên & post bài
 11. Thông báo sự cố 07/06/2016
 12. Hội tin học nam khánh hòa