Còn dư e trống 10 tháng 4kg chân >4cm. Ae mua biếu hoặc làm giống alo 01232852241 zalo 0996987590 xem hình.