Bán xác Note 4 bị bể màn hình, máy còn full đồ chơi trừ màn hình.
Giá 7xx.
SMS 01267.47.15.97
Fix nhẹ tiền ship cho ae nào mau mắn.