Các phương pháp sử dụng để xử lý nước thải phụ thuộc vào các tính chất vật lý, hóa học và sinh học của nước thải, vì thế về thực chất kỹ thuật xử lý nước thải được chia thành 3 nhóm chính: lý học (cơ học), hóa học, sinh học (xu ly nuoc thai y te)

Nếu xác định ở cấp độ xử lý, các công nhệ kỹ thuật xử lý trên áp dụng tại các mức sau:

Xử lý sơ bộ (xử lý bậc một): giai đoạn này sử dụng để loại bỏ các tạp chất thô, các loại cặn trong nước thải. Các quá trình xử lý sơ bộ thường dùng: song chắn rác, lưới chắn rác, thiết bị nghiền rác, bể lắng cát, bể tuyển nổi, bể lắng…(xử lý nước thải ở các khu công nghiệp)
Xử lý bậc hai: mục tiêu chính của công đoạn này là loại bỏ các hợp chất hữu cơ và các chất rắn lửng lơ có khả năng phân hủy sinh học|sinh vật học.

Xử lý bậc cao: được dùng khi đề nghị xử lý cao hơn quá trình xử lý bậc hai có thể đáp ứng. Người ta sử dụng xử lý bậc cao để loại bỏ các thành phần như dinh dưỡng (nitơ, phôtpho…), các hợp chất độc, các hợp chất hữu cơ và các chất rắn lửng lơ.

Xử lý bùn cặn: đây là mắt xích rất quan trọng không thể không xét đến trong công trình xử lý nước thải vì trong một số quá trình xử lý luôn kéo theo một lượng bùn đáng kể. Các kỹ thuật xử lý bùn có thể kể là: nén bùn, ổn định bùn, sấy bùn.(công nghệ aao xử lý nước thải)

Nếu bạn có băn khoăn gì, hay trở ngại gì trong công đoạn vận hành chuỗi hệ thống xử lý nước thải đời sống - sinh hoạt hãy liên hệ ngay đến Công ty TNHH thương mại và công nghệ Hồng Phát để được trợ giúp - hỗ trợ tư vấn miễn phí, lựa chọn phương pháp xử lý hữu hiệu nhất cho tính chất nước thải của Bạn.
Nước thải đời sống - sinh hoạt sau xử lý đảm bảo đạt cột A – QCVN 14:2008 BTNMT sẽ được xả vào môi trường tiếp nhận. Bùn rắn lắng từ bể lắng sinh học sẽ được dẫn về bể phân hủy bùn. Quá trình ổn định bùn kỵ khí xảy ra trong thời gian dài sẽ khiến cho bùn ổn định, mất mùi hôi và dễ lắng. Từ bể phân hủy bùn, bùn được tách nước và định kỳ hút đem xử lý. Nước sau khi tách bùn sẽ tuần hoàn trở lại bể gom để tiếp tục xử lý.
Phân tích và chọn lựa công nghệ xử lý

Việc sử dụng các phương pháp xử lý nước thải phụ thuộc vào tính chất nước thải, hàng loạt các yếu tố như: kinh phí, điện phí, diện tích dành cho hệ thống xử lý, đặc điểm địa hình, hệ thống thoát nước, mục đích dùng của nguồn nước tiếp nhận,... Mạng lưới hệ thống xử lý nước thải thường gồm có tổng hợp các phương pháp: cơ học, hoá học, sinh học.

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là BOD5/COD >0,5. Dựa theo phương pháp sinh học khử các chất dinh dưỡng, với sự kết hợp của các bể như : bể kỵ khí, bể hiếm khí và bể hiếu khí. So với nước thải sinh hoạt về văn bản là để khử Nitơ (T-N) và Phốtpho (T-P), cacbon hữu cơ và hydro (BOD), và SS. Nên để xử lý đạt hữu hiệu tốt hơn thì sử dụng biện pháp xử lý sinh học để xử lý nước thải sinh hoạt kết hợp với các phương pháp khác.

Công nghệ AO xử lý nước thải đời sống - sinh hoạt được xem như công nghệ xử lý nước thải hiện đại nhất hiện nay và được ứng dụng chủ đạo để xử lý nước thải đời sống - sinh hoạt. Các công trình sử dụng công nghệ xử lý AO mà Công ty TNHH thương mại và Công nghệ Hồng Phát tiến hành thực hiện được các chủ đầu tư nhận định rất cao.