do kẹt vốn làm ăn nen ban lai 1 mau đất.có sổ đỏ đầy đủ
đườg xá ngon lành.ai co nhu cầu lien hệ.01687263459