rong quá trình chạy chiến dịch quảng cáo mua sắm Google Shopping chúng phải thường xuyên theo dõi để tối ưu lại chiến dịch nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và có thể điều chỉnh kịp thời để không gây lãng phí ngân sách của doanh nghiệp. Google là một kênh quảng cáo tuyệt vời khi cung cấp cho người dùng rất nhiều chức năng giúp tối ưu quảng cáo cực hiệu quả. Và ngay sau đây Adsplus sẽ chia sẻ với bạn một vài cách đơn giản để tối ưu khi chạy quảng cáo Google Shopping:1. Sử dụng báo cáo thông tin chi tiết về phiên đấu giá:

Bạn có muốn biết trong một phiên đấu giá quảng cáo của bạn hoạt động hiệu quả như thế nào so với đối thủ cạnh tranh. Báo cáo thông tin chi tiết sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Bằng việc so sánh quảng cáo của bạn với các đối thủ sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược về đặt giá thầu sau đó là điều chỉnh ngân sách hiệu quả để có thể cải thiện quảng cáo và đạt được vị trí cao như mong muốn.

Thông tin chi tiết về phiên đấu giá bao gồm các thông tin như:

-Tỷ lệ hiển thị: nghĩa là số lần hiển thị mà bạn nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính của bạn đủ điều kiện nhận được. Trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá, bạn cũng có thể xem được tỷ lệ hiển thị của những nhà quảng cáo khác đang cùng cạnh tranh với bạn trên Google Shopping.

-Tỷ lệ trùng lặp: là tần suất quảng cáo của một người tham gia đã nhận được hiển thị khi quảng cáo của bạn cũng nhận được hiển thị. Nghĩa là nếu trong lần quảng cáo của bạn được hiển thị, thì quảng cáo của 1 người tham gia nào đó cũng được hiển thị cả lần 4 thì tỷ lệ trùng lặp là 100%.

-Tỷ lệ xếp hạng cao: là phần trăm được xác định bằng số lần quảng cáo của bạn được xếp hạng cao hơn trong phiên đấu giá so với các quảng cáo của người khác, cộng với số lần quảng cáo của bạn được hiển thị trong khi quảng cáo của họ thì không, chia cho tổng số phiên đấu giá quảng cáo bạn đã tham gia.

Từ việc nghiên cứu các số liệu trên, các nhà quảng cáo có thể có được những phân tích cụ thể để tối ưu chiến dịch quảng cáo Google Shopping được tốt hơn.

2. Sử dụng trình mô phỏng đấu giá:

Bạn muốn biết việc tăng hay giảm giá thầu cho một chiến dịch mua sắm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả của quảng cáo để từ đó đưa ra được quyết định điều chỉnh hợp lý. Trình mô phỏng quảng cáo là một chức năng hữu hiệu sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Với trình mô phỏng quảng cáo nhà quảng cáo có thể biết được các giá thầu khác nhau sẽ đem đếm các mức lưu lượng truy cập, hiển thị, chi phí khác nhau như thế nào.

Bằng việc thu thập thông tin và phân tích dữ liệu từ các phiên đấu giá quảng cáo trên Google từ 7 ngày trước đó trong khi xem xét các thông tin, chẳng hạn như chất lượng của quảng cáo, giá thầu của đối thủ cạnh tranh và dữ liệu sản phẩm.

Bạn chỉ có thể sử dụng trình mô phỏng đấu giá khi dữ liệu nhóm sản phẩm đã tích lũy đủ số lần hiển thị để tạo đủ ước tính cho hiệu suất tiềm năng với số tiền giá thầu của những đối thủ khác. Nếu bạn không xem được trình mô phỏng đấu giá, bạn cần phải chạy quảng cáo lâu hơn hoặc cố gắng tham gia nhiều phiên đấu giá hơn bằng cách tăng giá thầu hoặc cung cấp dữ liệu sản phẩm chất lượng cao hơn.

Và nếu bạn đang khó khăn trong việc tìm cách tối ưu hóa những quảng cáo trên Google Shopping thì hay tìm đến với Adsplus - Đối tác cao cấp của Google để chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình đó là giúp cho doanh nghiệp của bạn chạy quảng cáo vừa hiệu quả vừa tiết kiệm ngân sách.