Mật ong rất tốt, nhưng uống vào 2 thời điểm này còn tốt hơn vạn lần thuốc bổ?