TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TOÀN CẦU
(Global Foreign Language Center)
I. Đào tạo các lớp ANH - NHẬT - HÀN - TRUNG cho mọi người
- Luyện và cấp chứng chỉ Quốc tế
- Đào tạo cho đội ngũ nhân viên theo yêu cầu
II. Dịch thuật và công chứng các loại tài liệu
- Các loại hợp đồng kinh tế, hồ sơ thầu, các loại tài liệu chuyên ngành
- Lý lịch tư pháp, giấy khai sinh, kết hôn, xuất cảnh, du học
- Đề án, đề tài tốt nghiệp; menu nhà hàng, khách sạn
CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Địa chỉ: 32 Lương Văn Can, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Email: ngoaingutoancau79@gmail.com hoặc dichthuatkhanhhoa@gmail.com
Điện thoại: 0968.702701 hoặc 02583.838288