- Không yêu cầu đòi hỏi kinh nghiệm
- Biết làm cơ bản , biết việc, chịu học hỏi
+ Lương thỏa thuận theo năng lực
Bạn nào muốn làm alo: 0901.901.379 - 0966.678.444 mr toàn