Cách sử dụng phần mềm rất đơn giản và dễ dàng, nếu bạn nào đã sử dụng quen thì có thể tách một bản nhạc trong vòng 2-3 phút.

– Bước 1: ấn open và lựa chọn bài hát bạn cần xử lý.

– Bước 2: Sau khi đã tải bài nhạc lên ấn bỏ tích ở phần left.

– Bước 3: vào edit và chọn coppy.

– Bước 4: vào edit chọn paste view.

– Bước 5: khi giao diện mới đã xuất hiện, nhấp chuột bỏ dấu tích ở phần right và dấu tích phần left sẽ được tự động bật.

– Bước 7: vẫn tại cửa sổ hiện tại bạn thực hiện lại bước 3 và bước 4.

– Bước 8: kích chuột chọn cửa sổ Untitled9.

Nhấn vào Effect và chọn Invert.

Tiếp tục vào edit và chọn coppy.

– Bước 9: nhấp chuột vào cửa sổ Untitled10 để thực hiện mix nhạc.

Vào edit chọn mix, muột cửa sổ mới hiện ra, click chọn Ok.

– Bước cuối: lúc này chúng ta chỉ cần vào file => save as, click dowload để có thể tải bản beat về máy.
Xem thêm: Phần mềm tách beat chuyên nghiệp