Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật
The Earth always moves around the Sun (Trái Đất luôn xoay quanh Mặt Trời).
The Sun rises in the morning (Mặt Trời mọc vào buổi sáng).
– Thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai mà hành động này đã được lên sẵn lịch trình hay được ấn định thời gian xảy ra.

The train leaves the station at 6 a.m tomorrow (Chuyến tàu sẽ rời đi vào 6 giờ sáng mai).
Their wedding takes place in Sunday this week (Đám cưới của họ sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần này).
– Thì hiện tại đơn được sử dụng trong câu điều kiện loại 0 và loại 1

If I study harder, I will be a good student (Nếu tôi học chăm hơn, tôi sẽ trở thành một sinh viên giỏi).
If the water boils, it is 100 degree celsius (Nếu nước sôi, nó sẽ đạt 100 độ C).
Công thức của thì hiện tại đơn
Cấu trúc hiện tại đơn thể khẳng định:
S + am/is/are + …
S + V(s/es) + …
Ví dụ: I am a doctor (Tôi là một bác sĩ).

She goes to school everyday (Cô ấy đến trường mỗi ngày).

Cấu trúc hiện tại đơn thể phủ định:
S + am/is/are + not+ …
S + do/does + not + V +…
Ví dụ: He is not a teacher (Anh ta không phải giáo viên)

They do not like you (Họ không thích bạn).
Xem thêm:công thức hiện tại đơn